U bent hier:

Kampveld

Locatie Openbare ruimte

In het 285 hectare grote domeinbos Kampveld wisselen bossen, heischrale graslanden en natte meersen elkaar af. Verschillende bomen kleuren het bladerdek en mossen, varens, heide en grassen versieren de bodem. Een rijke waaier aan kruiden en voorjaarsbloeiers sieren de oevers van de meanderende Rivierbeek en Hertsbergebeek. Het Kampveld telt heel wat leuke soorten onder zijn bewoners.

Info

Waar Waterstraat z/n
8020 Oostkamp

Hoe geraak ik hier?

Trefwoorden ANBdomein, ook voor kinderen, Bevestigd2020