U bent hier:

"Lobergen" Heuvellandschap ten oosten van Leuven

300820 ” Lobergen “Heuvellandschap ten O van Leuven. Ondertitel: Uniek landschap op grens van Leuven, Bierbeek en Lubbeek waard om te beschermen.

De Lobergen vormen een landschappelijk mooi heuvellandschap ten oosten van Leuven op de grens van Leuven ( Korbeek-Lo en Bovenlo), Bierbeek ( Korbeek-Lo) en Lubbeek ( Pellenberg en Linden). Dit is een gradiëntrijk heuvellandschap met bossen, landgoederen, een reeks droge graslanden en een golvend akkerlandlandschap. Maar ook tuinwijken met wasplaten. Dit landschap staat onder sterke verstedelijkingsdruk en wordt ook bedreigd door vroegere en terug actueel wordende plannen van de doortrekking van de invalsweg naar de E40  tot Diestse steenweg/opricht E319.
Dit landschap met de Lobergen vormt het eerste open ruimte gebied in de uitrafelende stadsrand ten Oosten van Leuven. Dit landschap is identiteitsbepalend voor het landschap ten Oosten van Leuven.
Te samen met de vallei van de Molenbeek en vertakkingen vormt deze open ruimte de contramal van de toenemende verstedelijking en de verdichting in de as Korbeek-Lo, Lovenjoel, Boutersem enerzijds tussen spoorweg en rijksweg Leuven-Tienen enerzijds en de verdichting langs de Diestsesteenweg Kessel-Lo, Linden, Lubbeek anderzijds.

Met deze wandeling willen we de natuur- en landschappelijke kwaliteiten van dit landschappelijk complex centraal stellen.
De valleien werden reeds beschreven in
http://www.velpe-mene.be/docs/robuustevalleien-docs/robuustepdffen/RobuusteFolder-Molenbeekvallei-LeuvenOost.pdf en werden recent versterkt door de verwerving van het valleigedeelte Dalhembroek.
Reeds eerder werd daar een aanzet gegeven voor de uitbouw van natuurcomplexen met Koebos-Langebos en Park Salve Mater, Bierbeekse valleien met Rottebos, Bossen Wilderhof, Complex Beekstraat Bierbeek, Zwartebos en Weterbeek en de Bronbossen van Pellenberg. Allen natuurparels in beheer bij Natuurpunt.

Nu wordt de aandacht getrokken op het omgrenzende heuvelland. Valleien en aangrenzend heuvelland vormen te samen een samenhangend landschappelijk complex met andere natuurtypen. In een tijd dat van betonstop en vrijwaring van de open ruimte gesproken worden mag dit landschappelijk complex bijzonder in de kijker gesteld worden.
De Natuurpunt Afdelingen Leuven, Velpe-Mene kern Bierbeek en Lubbeek slagen de handen in elkaar om dit heuvelland in de kijker te stellen.
Een eerste grote publiekswandeling zal plaatsvinden op zondagnamiddag 30 augustus met vertrek om 14 u op de parking van de Aldi op de Tiensesteenweg in Korbeek-Lo ( Bierbeek).

Leden van Natuurpunt en alle kinderen gratis, niet-leden 5€ te betalen aan de infostand.

Info

Links
Waar parking Aldi
Tiense steenweg Korbeek-lo
3360 Bierbeek

Hoe geraak ik hier?

Wanneer
Deze activiteit is afgelopen.
Originele datum: zondag 30 augustus 2020
Reservaties Inschrijven
Organisatie Natuurpunt Velpe-Mene
Contact esther.buysmans@telenet.be
0475 33 51 70
Trefwoorden erkend SCVW, Natuurpunt, trage wegen , ook voor kinderen, Erfgoed , Biotopen en habitats, Corona-proof, Bevestigd2020