U bent hier:

Plekjes om te koesteren, Kartelobos en Paddenbroeken

zondag 26 april 2020: Plekjes om te koesteren, Kartelobos en Paddenbroeken.
Een wandeling van ongeveer 5 km, langs het grensgebied Merchtem, Opwijk en Mollem (Asse). Frans Roggeman gidst ons langs het Kartelobos en de Paddenbroeken, van hoog naar laag, van relatief droog naar de natte beekvallei van de Wersbeek of Webbeek.

Merkwaardig, op een traject van enkele honderden meter bijna alle voorjaarsbloeiers uit onze regio samen! Muskuskruid, gele dovenetel, daslook, bosanemoon, boshyacint, gevlekte aronskelk, dagkoekoeksbloem, slanke sleutelbloem, dotterbloem en de kers op taart: eenbes.

Het Kartelobos is een oud, gemengd loofbos gelegen op een helling in het gehucht Krokegem (Asse), Weyenberg (Merchtem) en Waaienberg (Opwijk). Het is 12 ha groot, eigendom van de gemeente Asse. Er zijn duidelijk drie niveaus te onderscheiden, een beukenbestand (hoogste gedeelte) met bijna geen onderbegroeiing, een zomereikenbestand met allerlei begeleidende bomen, struiken en kruidachtige vegetatie. Hier komt de blauwe boshyacint voor, met wat geluk staat die op 26 april in bloei. Als derde niveau het beekdalbos met een grote soortendiversiteit.
Met zijn hoogteverschillen van 47 tot 70 m krijg je het Kartelobos vanuit de wijde omgeving te zien, een baken in het landschap.
Beneden tussen het bos en de Paddenbroeken zie je het Hof te Kartelo (vroeger Hof te Paddenbroeken of Verbrandhof). Deze vierkantshoeve werd al vermeld in 1150 en was in het bezit van de abdij van Affligem
De naam Paddenbroeken komt al in de 15de eeuw voor en betekent een breed stuk grond tussen twee voren, gelegen in een broek of nat bos. Deze betekenis omschrijft het natuurgebied goed: een hellend weiland variërend van drassig tot nat, gelegen aan de Wedbeek, met aan de beekkant oeverbegroeiing. Verderop ligt een kleiner stuk bos aan de beek. Sinds 2016 maakt ook een gedeelte van het Paardenbos deel uit van het gebied dat ligt aan de andere kant van de Wedbeek. Paddenbroeken is ook de naam van een straat gelegen op de grens van Merchtem, Opwijk en Mollem (Asse).
 
Praktisch:  We verzamelen zondag 26 april om 14u00 aan de kerk van Opstal (Buggenhout), of voor diegenen die rechtstreeks rijden, om 14u20 aan ‘Hof ter Vrijlegem’, Boven Vrijlegem 41 te Mollem.

Aangepast schoeisel gewenst.

Einde omstreeks 17u00.

Op voorstel van onze gids: voor de geïnteresseerden praten we wat na in de herberg bij ’t Coorenhof ( vroeger Bij Rie van Pol) Dorp 6 Mollem, oud interieur ( filmopname De Vlasschaard, Leuvense stoof en Girardin geuze).

Tot dan?


Info: Gustaaf Van Gucht - gustaaf.vangucht@telenet.be

Info

Links
Waar We verzamelen zondag 26 april om 14u00 aan de kerk van Opstal (Buggenhout), of voor diegenen die rechtstreeks rijden, om 14u20 aan ‘Hof ter Vrijlegem’, Boven Vrijlegem 41 te Mollem.
Boven Vrijlegem 41
1730 Mollem

Hoe geraak ik hier?

Sommige activiteiten gaan mogelijk niet door omwille van corona-maatregelen. Kijk even op de site van de organisator.
Wanneer
Deze activiteit is afgelopen.
Originele datum: zondag 26 april 2020
Reservaties Inschrijven
Organisatie Natuurpunt 's Heerenbosch
Contact gustaaf.vangucht@telenet.be
Trefwoorden erkend SCVW, Natuurpunt, natuurbeleving, landschap, planten, ook voor kinderen, kinderen , Biotopen en habitats, mossen en korstmossen, Soorten