U bent hier:

Huishoudelijk reglement voor de Bende van Vlieg

Beoordelingen schrijven

 • Jouw beoordeling moet minstens 300 tekens lang zijn. Verschillende uitroepingstekens, spaties of andere leestekens achter elkaar gelden niet als geldige tekens.
 • Woorden als ‘super’, ‘leuk’ of ‘tof’ kunnen, maar mogen niet het grootste deel van de tekst uitmaken.
 • Uitgerekte woorden, zoals bijvoorbeeld ‘geweeeeeeeeeeeldig’, maken de beoordeling ongeldig.
 • Plagiaat van andere sites, brochures of beoordelingen zijn verboden en maken de beoordeling ongeldig.
 • De tekst van de beoordeling moet gaan over de activiteit of uitstap zelf. Zinnen die hiermee niets te maken hebben, maken de beoordeling ongeldig.
 • Dezelfde beoordeling met of zonder minimale aanpassingen bij verschillende activiteiten of uitstapjes posten is niet toegelaten.
 • Bij een activiteit of uitstap mogen gebruikers die tot dezelfde familie behoren maar één beoordeling schrijven, tenzij het gaat over verschillende bezoeken met andere en aanvullende informatie.
 • Een beoordeling schrijven over jouw eigen evenement is not done, en maken je beoordeling ongeldig.
 • Spreekstijl mag, maar onsamenhangende zinnen en onbestaande woorden zijn niet toegelaten.
 • Beledigingen, politieke of racistische opmerkingen zijn verboden.

Foto’s toevoegen

 • Foto's bij een beoordeling dienen door het bendelid zelf genomen te zijn, en dit op de activiteit of de uitstap zelf waarop de beoordeling betrekking heeft. Foto's waarvan de recensent niet over de rechten beschikt zijn niet toegelaten. 
 • De foto moet duidelijk tonen waar jullie zijn en wat er te beleven valt. Een portretfoto van dochter of zoon zonder duidelijke achtergrond telt dus niet.
 • Elke foto moet uniek zijn. Dezelfde foto mag je dus maar aan één activiteit hangen.

Delen op Facebook

 • Een wedstrijd, event of andere pagina meer dan één keer delen op Facebook met als enige doel extra punten te verzamelen kan niet. 

Aanraden, ik ga

 • De knop ‘aanraden’ en ‘ik ga’ moeten gericht gebruikt worden. Een willekeurige zoekopdracht uitvoeren en alle evenementen aanklikken met als enige doel extra punten te verzamelen, kan niet. 

Geschenken aanvragen

 • Om een geschenk aan te vragen moet je minstens 1 beoordeling geschreven hebben.
 • Elk misbruik leidt er automatisch toe dat de aangevraagde geschenken geannuleerd worden. De omgeruilde punten ben je in deze dan ook kwijt.
 • Om meerdere families de kans te geven gebruik te maken van het geschenkenaanbod is het slechts mogelijk om 1 geschenk om te ruilen per familie (tenzij expliciet anders vemeld).

Bij twijfel over misbruik heeft CultuurNet Vlaanderen, de beheerder van UiTmetVlieg.be, steeds het laatste woord.